تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تبلیغات


تابلوی زندگی

فت تابلوي موفقيت در اتاق شما:
⏰⏰⏰

تابلو سقف: اهداف بلند داشته باش!
تابلو ساعت: هر دقيقه با ارزش است!
تابلو آيينه: قبل از هر كاري به بازتاب آن فكر كن!
تابلو پنجره: به دنيا بنگر!
تابلو دریچه کولر: خونسرد باش!
تابلو تقويم: به روز باش!
تابلو در: در راه هدفهايت ، سختيها را هل بده و كنار بذار ....

ورود به کانال تلگرام